Γενικός-2,30 -0,16%1.439,91
FTASE 20-7,99 -0,23%3.483,17
FTASE 40-11,53 -0,50%2.312,09
FTASE 80    
FTASE 140-2,74 -0,33%821,71
17-11-47 15 min. delay