Γενικός-13,52 -1,60%831,70
FTASE 20-36,05 -1,74%2.034,57
FTASE 40-18,20 -1,34%1.339,04
FTASE 80    
FTASE 140-6,68 -1,30%508,71
17-11-57 15 min. delay